Firma Elektro-comp se neustále dynamicky rozvíjí, jak v technickém, tak v ekonomickém směru ( včetně personálního ).

Sídlo firmy » Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice.

Pobočka firmy » Praskačka 75, 503 33 Praskačka

V dnešní době se firma svou výrobní a montážní kapacitou, vozovým parkem, výrobní a montážní vybaveností či skladovými prostory řadí mezi největší firmy výroby a montáže elektro v okrese Náchod.
Sociální zázemí a pracovní podmínky jsou na velmi dobré úrovni, profesionální odbornost zaměstnanců vyplývá z minimální migrace a neustálého zkvalitňování a prohlubování znalostí výrobních a montážních pracovníků.

V květnu 2010 jsme byli certifikováni dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 společností AZ Cert EU. Tuto certifikaci pravidelně každý rok v květnu obhajujeme.

Zde si můžete přečíst naši „Integrovanou politiku ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001″.

Zkvalitňování veškeré činnosti firmy jsou předpokladem k dobré budoucnosti a rozvoji firmy.
Firma začínala prováděním malých elektro montážních zakázek v Náchodě a výrobou drobných elektro a záměčnických výrobků. Postupem času s rozrůstající se firmou, se rozrůstají výrobní aktivity v oblasti elektro a provádíme velké investiční akce, především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

   
© Elektro-comp