Školíme zaměstnance s podporou prostředků EU

Logo OPZ barevné

 

Naše společnost získala v letošním roce podporu z prostředků Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") na realizaci projektu s názvem „Vzdělávání ELEKTRO-COMP – zvyšování kvalifikace zaměstnanců“. Cílem projektu je zvýšení znalostí a dovedností našich zaměstnanců v oblastech měkkých a manažerských dovedností, technických a odborných dovedností a rozvoj účetních a ekonomických znalostí. Celkem bude proškoleno 50 zaměstnanců. Celkové způsobilé náklady projektu byly schváleny ve výši 1 874 048 Kč, spolufinancování z OPZ je ve výši 85% celkových způsobilých nákladů. Výsledkem projektu bude zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí našich zaměstnanců. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Datum zahájení: 1. 2. 2017

Datum ukončení: 31. 1. 2019 

   
© Elektro-comp